Metal and Rock lyrics
Metal and Rock lyrics from Rockalyrics. Find all the info, news and links to many bands, albums or songs. Browse by band from A to Z or search our lyrics database. The lyrics contained in this website are for educational and informational purposes only.
Bookmark Rock Lyrics at delicious
Rockalyrics at Lastfm
Rockalyrics at Facebook
Rockalyrics at Twitter
Rockalyrics at Myspace
Rockalyrics at Wordpress
Rockalyrics RSS Feed

Vote for your favorite bands, albums and songs... or for the ones you don't like!

Dimmu Borgir Stormblast (live) lyrics

Dimmu Borgir Stormblast (live) lyrics
  • track 6 of 8, total running time
  • album Godless Savage Garden
  • released in 1998
  • produced by
  • record label
Dimmu Borgir at youtube
share Stormblast (live) lyrics - Dimmu Borgir song - Rockalyrics.com
 
1164 views

Stormblast (live) lyrics

Gjennom tidelose morke drommer.
I fuktig hostvind over landstrakte vidder
Mot Sorias fjellheim
Kommer jeg, en fandens ridder

Glatt er runen pa det hoye fjell
Gnidd vekk av regn og vind
Dragende kraft av ondskap lurer
Her ved trollheims muldne grind
Fortumlet av dette morke byggverk
Med rovet gull fra lysets pakt
Brukt som spott til a senke
Deres murer

Vi grunder over dette riket
Sa vakkert fylt med tidelos skumring
Som en stjerne i tomsindighetens juv
Det bringer frem en nattlig mimring
Over tanker fra en vissen tid

Drott til himmel er det reist
Av tidens endelose svarte minner
Stormblast ut av det sorte indre
Har bergflint rullet fra mo til kneist
Undring og angst samler seg i natten
I morket som ruver om spiret
For ingen dag kan veien hit
Intet lys kan luske frem

Der sorg har beseiret alle gleder
Og bygd et land pa menneskets jord
Fylt med isklad prakt og heder

More info about Stormblast (live) lyrics

check here the lyrics for Stormblast (live), the 6th song of the 8 recorded for the album Godless Savage Garden, with a total running time of , by Dimmu Borgir. It was released on via , and produced by .
Rockalyrics at Last fm
Rockalyrics at Facebook
Rockalyrics at Twitter
Rockalyrics at Myspace
The lyrics contained in this website are for informational purposes only. Recommended resolution 1280x1024 or higher.
Design by Rockalyrics.com

pop, rock and metal song lyrics