Dimmu Borgir - Dodsferd song lyrics

Dimmu Borgir lyrics
Dimmu Borgir official site
Dimmu Borgir at spotify
Dimmu Borgir at last.fm
Dimmu Borgir at youtube
Stormblast album at wikipedia
download Dimmu Borgir Dodsferd song via buy amazon music
I det mi¸rkeste mi¸rke troner jeg
I mine slaer trer stillheten frem
Faldne engler vokter mine porter

I di¸dsdalens i¸de skji¸nnhet
Har min sjel vandret vill
Mens mi¸rket og sorgen radet
Tentes hatets flammende ild

I nattens sorte stillhet
Trer mitt tause frem
I mi¸rket flammer et likbal
Nok en sort sjel har vendt hjem
I stillhet fi¸lger vi ferden
Til var sorgsvarte bror
Og ingen tarer faller
Da aske forenes med jord
Vi skal all dele hans skjebne
Vi skal alle fi¸lge var venn
Da Dommedag's klokker ringer
Skal vi alle komme igjen

For a herske

[English translation:]

[Journey Of Death]

In the darkest of darkness I intone
In my halls silence steps forth
Fallen angels are guarding my gates

In the beauty of valley of death
My soul has gone astray
While darkness and sorrow ruled
The fire of hate was lit

In the black silence of the night
My silence self steps forth
In the darkness a corpse burns
Another black soul has returned(home)
In silence we observe the journey
The journey of our sorrow-black brother
And no tears fall
When ashes are united with dust
We shall all share his fate
We shall all follow our friend
When the bells of judgementday chimes
We shall all return
To rule
download Dimmu Borgir Dodsferd song via buy amazon music

Dodsferd lyrics

Stormblast album songs

1. Alt Lys Svunnet Hen
2. Broderskapets Ring
3. Nar Sjelen Hentes Til Helvete
4. Sorgens Kammer / Sorgens Kammer - Del Ii
5. Da Den Kristne Satte Livet Til
6. Stormblast
7. Antikrist
8. Dodsferd
9. Vinder Fra En Ensom Grav
10. Gud's Fortapelse - Apenbaring Av Dommedag
11. Avmaktslave
back for more Dimmu Borgir music lyrics
check here the lyrics for Dodsferd, the 8th song of the 11 recorded for the album Stormblast, with a total running time of , by Dimmu Borgir. It was released on via , and produced by .